aril: επίσπερμο

aril

επίσπερμο


κάλυμα σπέρματος στα φυτά

Δεν υπάρχουν σχόλια: