tetany : τετανία

tetany

τετανία (αρχ. τέτανος : σπασμωδική ακαμψία)

συνεχής τονικός σπασμός σε κάποιο μυ με αποτέλεσμα συμπτώματα όπως κράμπες, σπασμούς στα χέρια και στα πόδια, λαρυγγόσπασμο. Η τετανία οφείλεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις ασβεστίου η οποία δεν εντοπίζεται πάντα με μέτρηση ασβεστίου στο αίμα καθώς αφορά μειωμένο ιονισμένο ασβέστιο (υποασβεστιαιμία) μεταξύ των κυττάρων ή ενδοκυτταρικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: